Masz pytania? klub@victoriakozy.pl

Badania lekarskie zawodników wg aktualnych danych posiadanych przez klub.

Stan na 27.09.2018.

Na czerwono zaznaczone są badania, które straciły ważność i należy je w trybie natychmiastowym uzupełnić.

Boratyński Michał                          2018-11-08

Chmielniak Michał                         2018-11-23

Chrobak Martyna                           2018-12-27

Duda Katarzyna                              ?

Fajt Igor                                            ?

Falfus Stanisław                              ?

Filek Magdalena                              2018-10-03

Grzybek Zofia                                  2018-11-07

Jakubiec Karol                                  2018-07-22

Jenkner Bartłomiej                          2018-11-29

Jopek Karolina                                  2019-03-12

Kapela Nina                                       ?

Kierczak Anna                                   2018-12-05

Koczur Kornelia                                2019-04-09

Koczur Nikola                                    2019-04-09

Komędera Anna                                2018-10-24

Kozieł Miłosz                                      2018-10-25

Kuc Weronika                                   2018-10-30

Kupska Eunika                                  2018-10-12

Kupska Kamila                                  2018-10-12

Lejawka Jakub                                  2018-07-29

Leśna Lena                                        ?

Majer Rafał                                        2018-10-03

Malarz Maja                                      2019-01-10

Malarz Milena                                  2019-01-10

Matuszek Filip                                  2018-10-10

Męcner Jakub                                   2018-11-04

Oślak Julia                                        ?

Papuga Michał                                 2019-03-19

Polakowski Bartłomiej                  2018-09-06

Ring Jakub                                       2018-08-06

Ring Maria                                       ?

Sobuń Julia                                      2018-10-13

Sordyl Mateusz                               2018-11-15

Strojek Mikołaj                                2018-10-10

Suska Natalia                                   ?

Szczotka Izabela                             2018-05-13

Szymańska Julia                              2018-04-09

Urban Sussana                                 ?

Więcek Weronika                           2018-10-10

Woźniak Paulina                             ?

Wrona Michał                                  ?

Wróbel Wiktoria                             2019-02-13

Wróbel  Paulina                              2019-02-13

Wójcik Maja                                     ?

Zarębski Szymon                            2018-02-28

Zarębski Wiktor                              2018-02-28

Zawada Jakub                                  2018-10-12

Zawada Mateusz                             2018-10-12

Ziemba Jakub                                  2018-11-28

Żywczok Ludwik                            ?

Żywczok Jacek                                ?